مساحت قزاقستان چند کیلومتر مربع است؟


مساحت قزاقستان چند کیلومتر مربع است؟
    مساحت قزاقستان چند کیلومتر مربع است؟

پاسخ :


جمعیت جمهوری دمکراتیک کونگو چند نفر است؟

1:جمعیت کاستاریکا چند نفر است؟

کشور قزاقستان (Kazakhstan) طبق آمار 2717300 کیلومتر مربع وسعت دارد.


جمعیت آیوری چند نفر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews