مساحت قطر چند کیلومتر مربع است؟


مساحت قطر چند کیلومتر مربع است؟
    مساحت قطر چند کیلومتر مربع است؟

پاسخ :


جمعیت لائوس چند نفر است؟

1:جمعیت لاتویا چند نفر است؟

کشور قطر (Qatar) طبق آمار 11437 کیلومتر مربع وسعت دارد.


جمعیت لبنان چند نفر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews