پایتخت کشور کیپ ورد چه نام دارد؟


پایتخت کشور کیپ ورد چه نام دارد؟
    پایتخت کشور کیپ ورد چه نام دارد؟

پاسخ :


پایتخت کشور ترکیه چه نام دارد؟

1:پایتخت کشور ترکمنستان چه نام دارد؟

پایتخت کیپ ورد (Cape erde) پرای (raia) می باشد.


پایتخت کشور توالیو چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews