جمعیت مصر چند نفر است؟


جمعیت مصر چند نفر است؟
    جمعیت مصر چند نفر است؟

پاسخ :


مرکز استان فارس چه نام دارد؟

1:مرکز استان خوزستان چه نام دارد؟

کشور مصر (gypt) طبق آمار 75498000 نفر جمعیت دارد.


مرکز استان قم چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews