جمعیت مالدیو چند نفر است؟


جمعیت مالدیو چند نفر است؟
    جمعیت مالدیو چند نفر است؟

پاسخ :


طول جغرافیایی کمبودیا چیست؟

1:طول جغرافیایی کامرون چیست؟

کشور مالدیو (aldives) طبق آمار 306000 نفر جمعیت دارد.


طول جغرافیایی کانادا چیست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews