جمعیت هلند چند نفر است؟


جمعیت هلند چند نفر است؟
    جمعیت هلند چند نفر است؟

پاسخ :


طول جغرافیایی جیبوتی چیست؟

1:طول جغرافیایی دامینیکا چیست؟

کشور هلند (he Netherlands) طبق آمار 16419000 نفر جمعیت دارد.


طول جغرافیایی تیمور شرق چیست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews