جمعیت تونس چند نفر است؟


جمعیت تونس چند نفر است؟
    جمعیت تونس چند نفر است؟

پاسخ :


طول جغرافیایی مقدونیه چیست؟

1:طول جغرافیایی ماداگاسکار چیست؟

کشور تونس (unisia) طبق آمار 10327000 نفر جمعیت دارد.


طول جغرافیایی مالاوی چیست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews