مرکز استان همدان چه نام دارد؟


مرکز استان همدان چه نام دارد؟
    مرکز استان همدان چه نام دارد؟

پاسخ :


طول جغرافیایی پاکستان چیست؟

1:طول جغرافیایی پالا چیست؟

مرکز هستان همدان، شهرستان همدان می باشد.


طول جغرافیایی پاناما چیست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews