آيه 18 سوره بقره چيست؟


آيه 18 سوره بقره چيست؟
    آيه 18 سوره بقره چيست؟

پاسخ :


آيه 166 سوره بقره چيست؟

1:آيه 167 سوره بقره چيست؟

آیه 18 سوره بقره :

"صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ"

این آیه در حزب یک جز یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره بقره، سوره دوم قراون کریم می باشد.


آيه 168 سوره بقره چيست؟
این سوره مدنی هست و 286 آیه دارد.


آيه 169 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 170 سوره بقره چيست؟

2:آيه 171 سوره بقره چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 18 سوره بقره :

"اونها کر و گنگ و کورند و (از ضلالت خود) بر نمی‌گردند."

این آیه در حزب یک جز یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره بقره، سوره دوم قراون کریم می باشد.


آيه 172 سوره بقره چيست؟
این سوره مدنی هست و 286 آیه دارد.


آيه 173 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 18 سوره بقره :

"Deaf, dumb, and blind, they will not return (to the path)."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews