آيه 92 سوره آل عمران چيست؟


آيه 92 سوره آل عمران چيست؟
    آيه 92 سوره آل عمران چيست؟

پاسخ :


آيه 40 سوره نسا چيست؟

1:آيه 41 سوره نسا چيست؟

آیه 92 سوره آل عمران:

"لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ"

این آیه در حزب یک جز چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 42 سوره نسا چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 43 سوره نسا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 44 سوره نسا چيست؟

2:آيه 45 سوره نسا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 92 سوره آل عمران:

"شما هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا نخواهید رسید مگر از اونچه دوست می‌دارید و محبوب شماست در راه خدا انفاق کنید، و اونچه انفاق کنید خدا بر اون آگاه هست."

این آیه در حزب یک جز چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 46 سوره نسا چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 47 سوره نسا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 92 سوره آل عمران:

"By no means shall ye attain righteousness unless ye give (freely) of that which ye love; and whatever ye give, of a truth llah knoweth it well."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews