آيه 53 سوره انفال چيست؟


آيه 53 سوره انفال چيست؟
    آيه 53 سوره انفال چيست؟

پاسخ :


آيه 126 سوره توبه چيست؟

1:آيه 127 سوره توبه چيست؟

آیه 53 سوره انفال:

"ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

این آیه در حزب یک جز ده قراون مجید برنامه دارد.
سوره انفال، سوره هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 128 سوره توبه چيست؟
این سوره مدنی هست و 75 آیه دارد.


آيه 129 سوره توبه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 1 سوره يونس چيست؟

2:آيه 2 سوره يونس چيست؟

آیه 53 سوره انفال:

"ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

این آیه در حزب یک جز ده قراون مجید برنامه دارد.
سوره انفال، سوره هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 3 سوره يونس چيست؟
این سوره مدنی هست و 75 آیه دارد.


آيه 4 سوره يونس چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه الهی قمشه ای آیه 53 سوره انفال:

"این (عذاب) از اون جهت هست که خدا بر اون نیست که نعمتی را که به قومی عطا کرد تغییر دهد تا وقتی که اون قوم حال خود را تغییر دهند، و خدا شنوا و داناست."

این آیه در حزب یک جز ده قراون مجید برنامه دارد.
سوره انفال، سوره هشتم قراون کریم می باشد.

این سوره مدنی هست و 75 آیه دارد.

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

4:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 53 سوره انفال:

""Because llah will never change the grace which e hath bestowed on a people until they change what is in their (own) souls: and verily llah is e Who heareth and knoweth (all things).""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews