آيه 46 سوره هود چيست؟


آيه 46 سوره هود چيست؟
    آيه 46 سوره هود چيست؟

پاسخ :


آيه 71 سوره يوسف چيست؟

1:آيه 72 سوره يوسف چيست؟

آیه 46 سوره هود:

"قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ"

این آیه در حزب دو جز دوازده قراون مجید برنامه دارد.
سوره هود، سوره یازدهم قراون کریم می باشد.


آيه 73 سوره يوسف چيست؟
این سوره مکی هست و 123 آیه دارد.


آيه 74 سوره يوسف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 75 سوره يوسف چيست؟

2:آيه 76 سوره يوسف چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 46 سوره هود:

"خدا خطاب کرد که ای نوح، فرزند تو هرگز با تو اهلیت ندارد، زیرا او را عمل بسیار ناشایسته هست، پس تو از من تقاضای امری که هیچ از حال اون آگه نیستی مکن، من تو را پند می‌دهم که از امت جاهل مباش."

این آیه در حزب دو جز دوازده قراون مجید برنامه دارد.
سوره هود، سوره یازدهم قراون کریم می باشد.


آيه 77 سوره يوسف چيست؟
این سوره مکی هست و 123 آیه دارد.


آيه 78 سوره يوسف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 46 سوره هود:

"e said: "O Noah! e is not of thy family: For his conduct is unrighteous.

So ask not of e that of which thou hast no knowledge! I give thee counsel, lest thou act like the ignorant!""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews