آيه 68 سوره نحل چيست؟


آيه 68 سوره نحل چيست؟
    آيه 68 سوره نحل چيست؟

پاسخ :


آيه 88 سوره اسرا چيست؟

1:آيه 89 سوره اسرا چيست؟

آیه 68 سوره نحل:

"وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ"

این آیه در حزب سه جز چهارده قراون مجید برنامه دارد.
سوره نحل، سوره شانزدهم قراون کریم می باشد.


آيه 90 سوره اسرا چيست؟
این سوره مکی هست و 128 آیه دارد.


آيه 91 سوره اسرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 92 سوره اسرا چيست؟

2:آيه 93 سوره اسرا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 68 سوره نحل:

"و خدایت به زنبور عسل وحی کرد که از کوهها و درختان و سقفهای رفیع، منزل گیر."

این آیه در حزب سه جز چهارده قراون مجید برنامه دارد.
سوره نحل، سوره شانزدهم قراون کریم می باشد.


آيه 94 سوره اسرا چيست؟
این سوره مکی هست و 128 آیه دارد.


آيه 95 سوره اسرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 68 سوره نحل:

"nd thy Lord taught the Bee to build its cells in hills, on trees, and in (men's) habitations;"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews