آيه 84 سوره اسرا چيست؟


آيه 84 سوره اسرا چيست؟




    آيه 84 سوره اسرا چيست؟

پاسخ :


آيه 11 سوره مريم چيست؟

1:



آيه 12 سوره مريم چيست؟

آیه 84 سوره اسرا:

"قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً"

این آیه در حزب دو جز پانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قراون کریم می باشد.


آيه 13 سوره مريم چيست؟
این سوره مکی هست و 111 آیه دارد.


آيه 14 سوره مريم چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 15 سوره مريم چيست؟

2:



آيه 16 سوره مريم چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 84 سوره اسرا:

"بگو که هر کس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد، و خدای شما به اون که راهیافته‌تر هست (از همه کس) آگاهتر هست."

این آیه در حزب دو جز پانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قراون کریم می باشد.


آيه 17 سوره مريم چيست؟
این سوره مکی هست و 111 آیه دارد.


آيه 18 سوره مريم چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:



ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 84 سوره اسرا:

"Say: "veryone acts according to his own disposition: But your Lord knows best who it is that is best guided on the Way.""



پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews