آيه 9 سوره كهف چيست؟


آيه 9 سوره كهف چيست؟
    آيه 9 سوره كهف چيست؟

پاسخ :


آيه 47 سوره مريم چيست؟

1:آيه 48 سوره مريم چيست؟

آیه 9 سوره كهف:

"أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا"

این آیه در حزب سه جز پانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قراون کریم می باشد.


آيه 49 سوره مريم چيست؟
این سوره مکی هست و 110 آیه دارد.


آيه 50 سوره مريم چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 51 سوره مريم چيست؟

2:آيه 52 سوره مريم چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 9 سوره كهف:

"تو پنداری که (قصه) اصحاب کهف و رقیم (در مقابل این همه آیات قدرت و عجایب حکمتهای ما) از آیات عجیب ماست؟!"

این آیه در حزب سه جز پانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قراون کریم می باشد.


آيه 53 سوره مريم چيست؟
این سوره مکی هست و 110 آیه دارد.


آيه 54 سوره مريم چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 9 سوره كهف:

"Or dost thou reflect that the Companions of the Cave and of the Inscription were wonders among Our Sign?"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 946 reviews