آيه 99 سوره كهف چيست؟


آيه 99 سوره كهف چيست؟
    آيه 99 سوره كهف چيست؟

پاسخ :


آيه 39 سوره طه چيست؟

1:آيه 40 سوره طه چيست؟

آیه 99 سوره كهف:

"وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا"

این آیه در حزب یک جز شانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قراون کریم می باشد.


آيه 41 سوره طه چيست؟
این سوره مکی هست و 110 آیه دارد.


آيه 42 سوره طه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 43 سوره طه چيست؟

2:آيه 44 سوره طه چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 99 سوره كهف:

"و روز اون وعده که فرا رسد (طایفه یأجوج و مأجوج یا) همه خلایق محشر چون موج مضطرب و سرگردان باشند و درهم آمیزند، و نفخه صور دمیده شود و همه ایجاد را در صحرای قیامت جمع آریم."

این آیه در حزب یک جز شانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره كهف، سوره هجدهم قراون کریم می باشد.


آيه 45 سوره طه چيست؟
این سوره مکی هست و 110 آیه دارد.


آيه 46 سوره طه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 99 سوره كهف:

"On that day We shall leave them to surge like waves on one another: the trumpet will be blown, and We shall collect them all together."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews