آيه 24 سوره نور چيست؟


آيه 24 سوره نور چيست؟
    آيه 24 سوره نور چيست؟

پاسخ :


آيه 31 سوره شعرا چيست؟

1:آيه 32 سوره شعرا چيست؟

آیه 24 سوره نور:

"يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"

این آیه در حزب سه جز هجده قراون مجید برنامه دارد.
سوره نور، سوره بیست و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 33 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 64 آیه دارد.


آيه 34 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 35 سوره شعرا چيست؟

2:آيه 36 سوره شعرا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 24 سوره نور:

"در روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال (ناشایسته) اونها گواهی دهد."

این آیه در حزب سه جز هجده قراون مجید برنامه دارد.
سوره نور، سوره بیست و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 37 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 64 آیه دارد.


آيه 38 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 24 سوره نور:

"On the Day when their tongues, their hands, and their feet will bear witness against them as to their actions."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews