آيه 34 سوره نمل چيست؟


آيه 34 سوره نمل چيست؟
    آيه 34 سوره نمل چيست؟

پاسخ :


آيه 1 سوره عنكبوت چيست؟

1:آيه 2 سوره عنكبوت چيست؟

آیه 34 سوره نمل :

"قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ"

این آیه در حزب چهار جز نوزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره نمل، سوره بیست و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 3 سوره عنكبوت چيست؟
این سوره مکی هست و 93 آیه دارد.


آيه 4 سوره عنكبوت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 5 سوره عنكبوت چيست؟

2:آيه 6 سوره عنكبوت چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 34 سوره نمل :

"بلقیس فرمود: پادشاهان چون به دیاری حمله آرند اون کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص مملکت را ذلیل‌ترین افراد گیرند و رسم و سیاستشان بر این کار خواهد بود."

این آیه در حزب چهار جز نوزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره نمل، سوره بیست و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 7 سوره عنكبوت چيست؟
این سوره مکی هست و 93 آیه دارد.


آيه 8 سوره عنكبوت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 34 سوره نمل :

"She said: "Kings, when they enter a country, despoil it, and make the noblest of its people its meanest thus do they behave."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews