آيه 69 سوره عنكبوت چيست؟


آيه 69 سوره عنكبوت چيست؟
    آيه 69 سوره عنكبوت چيست؟

پاسخ :


آيه 24 سوره احزاب چيست؟

1:آيه 25 سوره احزاب چيست؟

آیه 69 سوره عنكبوت:

"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"

این آیه در حزب یک جز بیست و یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره عنكبوت، سوره بیست و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 26 سوره احزاب چيست؟
این سوره مکی هست و 69 آیه دارد.


آيه 27 سوره احزاب چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 28 سوره احزاب چيست؟

2:آيه 29 سوره احزاب چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 69 سوره عنكبوت:

"و اونان که در (راه) ما (به جان و مال) جهد و کوشش کردند محققا اونها را به راه‌های (معرفت و لطف) خویش هدایت می‌کنیم، و همیشه خدا یار نکوکاران هست."

این آیه در حزب یک جز بیست و یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره عنكبوت، سوره بیست و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 30 سوره احزاب چيست؟
این سوره مکی هست و 69 آیه دارد.


آيه 31 سوره احزاب چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 69 سوره عنكبوت:

"nd those who strive in Our (cause),- We will certainly guide them to our aths: For verily llah is with those who do right."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews