آيه 12 سوره لقمان چيست؟


آيه 12 سوره لقمان چيست؟
    آيه 12 سوره لقمان چيست؟

پاسخ :


آيه 23 سوره سبا چيست؟

1:آيه 24 سوره سبا چيست؟

آیه 12 سوره لقمان :

"وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"

این آیه در حزب دو جز بیست و یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره لقمان، سوره سی و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 25 سوره سبا چيست؟
این سوره مکی هست و 34 آیه دارد.


آيه 26 سوره سبا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 27 سوره سبا چيست؟

2:آيه 28 سوره سبا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 12 سوره لقمان :

"و ما به لقمان مقام (علم و) حکمت عطا کردیم (و فرمودیم) که (بر این نعمت بزرگ) خدا را شکر کن، و هر کس شکر حق گوید به نفع خود اوست و هر که ناسپاسی و کفران کند خدا (از شکر و سپاس خلق) بی‌نیاز و (به ذات خود) ستوده صفات هست."

این آیه در حزب دو جز بیست و یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره لقمان، سوره سی و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 29 سوره سبا چيست؟
این سوره مکی هست و 34 آیه دارد.


آيه 30 سوره سبا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 12 سوره لقمان :

"we bestowed (in the past) Wisdom on Luqman: "Show (thy) gratitude to llah." ny who is (so) grateful does so to the profit of his own soul: but if any is ungrateful, verily llah is free of all wants, Worthy of all praise."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews