آيه 82 سوره يس چيست؟


آيه 82 سوره يس چيست؟
    آيه 82 سوره يس چيست؟

پاسخ :


كدام آيه در سوره الشعراء هشت بار تكرار شده است؟

1:آيه اي كه در سوره "الشعراء پنج بار" آمده است، كدام است؟

آیه 82 سوره یس:

"إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"

این آیه در حزب یک جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره یس، سوره سی و ششم قراون کریم می باشد.


"آيه حجاب" در كدام سوره قرار دارد؟
این سوره مکی هست و 83 آیه دارد.


"آيه شهادت" در كدام سوره قرآن قرار گرفته است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه معروف "جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ" در كدام سوره قرار دارد؟

2:آيه معروف "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا" در كدام سوره

ترجمه الهی قمشه ای آیه 82 سوره یس:

"فرمان نافذ او چون اراده خلقت چیزی کند به محض اینکه گوید: «موجود باش» بلا فاصله موجود خواهد شد."

این آیه در حزب یک جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره یس، سوره سی و ششم قراون کریم می باشد.


آيه "قصاص" در كدام سوره قرار گرفته است؟
این سوره مکی هست و 83 آیه دارد.


آيه معروف "إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً" در كدام سوره است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 82 سوره یس:

"erily, when e intends a thing, is Command is, "be", and it is!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews