آيه 33 سوره ص چيست؟


آيه 33 سوره ص چيست؟
    آيه 33 سوره ص چيست؟

پاسخ :


آيه 18 سوره غافر چيست؟

1:آيه 19 سوره غافر چيست؟

آیه 33 سوره ص:

"رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ"

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره ص، سوره سی و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 20 سوره غافر چيست؟
این سوره مکی هست و 88 آیه دارد.


آيه 21 سوره غافر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 22 سوره غافر چيست؟

2:آيه 23 سوره غافر چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 33 سوره ص:

"اون گاه (با فرشتگان موکّل آفتاب) خطاب کرد که (به امر خدا) آفتاب را بر من بازگردانید (چون برگشت اداء نماز کرد) و شروع به دست کشیدن بر ساق و یال و گردن اسبان کرد (و همه را برای جهاد در راه خدا وقف کرد)."

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره ص، سوره سی و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 24 سوره غافر چيست؟
این سوره مکی هست و 88 آیه دارد.


آيه 25 سوره غافر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 33 سوره ص:

""Bring them back to me." then began he to pass his hand over (their) legs and their necks."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews