آيه 17 سوره زمر چيست؟


آيه 17 سوره زمر چيست؟
    آيه 17 سوره زمر چيست؟

پاسخ :


آيه 5 سوره فصلت چيست؟

1:آيه 6 سوره فصلت چيست؟

آیه 17 سوره زمر:

"وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره زمر، سوره سی و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 7 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 75 آیه دارد.


آيه 8 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 9 سوره فصلت چيست؟

2:آيه 10 سوره فصلت چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 17 سوره زمر:

"و اونان که از پرستش طاغوت دوری جستند و به درگاه خدا با توبه و انابه باز گشتند اونها را بشارت و مژده رحمت هست، (ای رسول) تو هم بندگان مرا (به لطف و رحمت من) بشارت آر."

این آیه در حزب چهار جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره زمر، سوره سی و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 11 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 75 آیه دارد.


آيه 12 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 17 سوره زمر:

"hose who eschew vil,- and fall not into its worship,- and turn to llah (in repentance),- for them is Good News: so announce the Good News to y Servants,-"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews