آيه 35 سوره زمر چيست؟


آيه 35 سوره زمر چيست؟
    آيه 35 سوره زمر چيست؟

پاسخ :


آيه 23 سوره فصلت چيست؟

1:آيه 24 سوره فصلت چيست؟

آیه 35 سوره زمر:

"لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ"

این آیه در حزب یک جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره زمر، سوره سی و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 25 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 75 آیه دارد.


آيه 26 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 27 سوره فصلت چيست؟

2:آيه 28 سوره فصلت چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 35 سوره زمر:

"تا خدا زشت‌ترین گناهانشان را مستور و محو گرداند و بسی بهتر از این اعمال نیکشان به اونها پاداش عطا کند."

این آیه در حزب یک جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره زمر، سوره سی و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 29 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 75 آیه دارد.


آيه 30 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 35 سوره زمر:

"So that llah will turn off from them (even) the worst in their deeds and give them their reward according to the best of what they have done."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews