آيه 14 سوره غافر چيست؟


آيه 14 سوره غافر چيست؟
    آيه 14 سوره غافر چيست؟

پاسخ :


آيه 23 سوره شورى چيست؟

1:آيه 24 سوره شورى چيست؟

آیه 14 سوره غافر:

"فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"

این آیه در حزب دو جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره غافر، سوره چهلم قراون کریم می باشد.


آيه 25 سوره شورى چيست؟
این سوره مکی هست و 85 آیه دارد.


آيه 26 سوره شورى چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 27 سوره شورى چيست؟

2:آيه 28 سوره شورى چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 14 سوره غافر:

"پس خدا را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص کرده باشید هر چند کافران نخواهند."

این آیه در حزب دو جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره غافر، سوره چهلم قراون کریم می باشد.


آيه 29 سوره شورى چيست؟
این سوره مکی هست و 85 آیه دارد.


آيه 30 سوره شورى چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 14 سوره غافر:

"Call ye, then, upon llah with sincere devotion to im, even though the Unbelievers may detest it."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews