آيه 68 سوره غافر چيست؟


آيه 68 سوره غافر چيست؟
    آيه 68 سوره غافر چيست؟

پاسخ :


آيه 24 سوره زخرف چيست؟

1:آيه 25 سوره زخرف چيست؟

آیه 68 سوره غافر:

"هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ"

این آیه در حزب سه جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره غافر، سوره چهلم قراون کریم می باشد.


آيه 26 سوره زخرف چيست؟
این سوره مکی هست و 85 آیه دارد.


آيه 27 سوره زخرف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 28 سوره زخرف چيست؟

2:آيه 29 سوره زخرف چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 68 سوره غافر:

"اوست خدایی که (خلائق را) زنده می‌کند و می‌میراند و چون به خلقت چیزی حکم نافذ و مشیّت کاملش تعلّق گیرد به محض اینکه گوید: موجود باش، بی‌درنگ موجود می‌شود."

این آیه در حزب سه جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره غافر، سوره چهلم قراون کریم می باشد.


آيه 30 سوره زخرف چيست؟
این سوره مکی هست و 85 آیه دارد.


آيه 31 سوره زخرف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 68 سوره غافر:

"It is e Who gives Life and Death; and when e decides upon an affair, e says to it, "Be", and it is."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews