آيه 57 سوره دخان چيست؟


آيه 57 سوره دخان چيست؟
    آيه 57 سوره دخان چيست؟

پاسخ :


آيه 7 سوره حجرات چيست؟

1:آيه 8 سوره حجرات چيست؟

آیه 57 سوره دخان:

"فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و پنج قراون مجید برنامه دارد.
سوره دخان، سوره چهل و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 9 سوره حجرات چيست؟
این سوره مکی هست و 59 آیه دارد.


آيه 10 سوره حجرات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 11 سوره حجرات چيست؟

2:آيه 12 سوره حجرات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 57 سوره دخان:

"این به فضل و رحمت خدای توست و همین به حقیقت سعادت و فیروزی بزرگ هست."

این آیه در حزب چهار جز بیست و پنج قراون مجید برنامه دارد.
سوره دخان، سوره چهل و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 13 سوره حجرات چيست؟
این سوره مکی هست و 59 آیه دارد.


آيه 14 سوره حجرات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 57 سوره دخان:

"s a Bounty from thy Lord! that will be the supreme achievement!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews