آيه 34 سوره جاثيه چيست؟


آيه 34 سوره جاثيه چيست؟
    آيه 34 سوره جاثيه چيست؟

پاسخ :


آيه 25 سوره ق چيست؟

1:آيه 26 سوره ق چيست؟

آیه 34 سوره جاثیه:

"وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و پنج قراون مجید برنامه دارد.
سوره جاثیه، سوره چهل و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 27 سوره ق چيست؟
این سوره مکی هست و 37 آیه دارد.


آيه 28 سوره ق چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 29 سوره ق چيست؟

2:آيه 30 سوره ق چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 34 سوره جاثیه:

"و با اونها خطاب شود که امروز ما شما را (از رحمت خود) فراموش می‌کنیم چنانکه شما ملاقات این روز سخت را فراموش کردید.


آيه 31 سوره ق چيست؟
اینک منزل شما آتش دوزخ هست و بر نجات خود هیچ یار و یاوری ندارید."

این آیه در حزب چهار جز بیست و پنج قراون مجید برنامه دارد.
سوره جاثیه، سوره چهل و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 32 سوره ق چيست؟
این سوره مکی هست و 37 آیه دارد.

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 34 سوره جاثیه:

"It will also be said: "his Day We will forget you as ye forgot the meeting of this Day of yours! and your abode is the Fire, and no helpers have ye!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews