آيه 33 سوره احقاف چيست؟


آيه 33 سوره احقاف چيست؟
    آيه 33 سوره احقاف چيست؟

پاسخ :


آيه 16 سوره ذاريات چيست؟

1:آيه 17 سوره ذاريات چيست؟

آیه 33 سوره احقاف:

"أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

این آیه در حزب یک جز بیست و شش قراون مجید برنامه دارد.
سوره احقاف، سوره چهل و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 18 سوره ذاريات چيست؟
این سوره مکی هست و 35 آیه دارد.


آيه 19 سوره ذاريات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 20 سوره ذاريات چيست؟

2:آيه 21 سوره ذاريات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 33 سوره احقاف:

"آیا کافران ندیدند خدایی که آسمانها و زمین را آفرید و هیچ از آفرینش اونها فرو نماند البته هم او قادر بر اون هست که مردگان را باز زنده کند؟ آری البته او بر هر چیز قادر هست."

این آیه در حزب یک جز بیست و شش قراون مجید برنامه دارد.
سوره احقاف، سوره چهل و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 22 سوره ذاريات چيست؟
این سوره مکی هست و 35 آیه دارد.


آيه 23 سوره ذاريات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 33 سوره احقاف:

"See they not that llah, Who created the heavens and the earth, and never wearied with their creation, is able to give life to the dead? Yea, verily e has power over all things."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews