آيه 48 سوره ذاريات چيست؟


آيه 48 سوره ذاريات چيست؟
    آيه 48 سوره ذاريات چيست؟

پاسخ :


آيه 25 سوره قمر چيست؟

1:آيه 26 سوره قمر چيست؟

آیه 48 سوره ذاریات:

"وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ"

این آیه در حزب یک جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره ذاریات، سوره پنجاه و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 27 سوره قمر چيست؟
این سوره مکی هست و 60 آیه دارد.


آيه 28 سوره قمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 29 سوره قمر چيست؟

2:آيه 30 سوره قمر چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 48 سوره ذاریات:

"و زمین را بگستردیم و چه نیکو مهدی بگستردیم."

این آیه در حزب یک جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره ذاریات، سوره پنجاه و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 31 سوره قمر چيست؟
این سوره مکی هست و 60 آیه دارد.


آيه 32 سوره قمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 48 سوره ذاریات:

"nd We have spread out the (spacious) earth: ow excellently We do spread out!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews