آيه 29 سوره نجم چيست؟


آيه 29 سوره نجم چيست؟
    آيه 29 سوره نجم چيست؟

پاسخ :


آيه 60 سوره رحمن چيست؟

1:آيه 61 سوره رحمن چيست؟

آیه 29 سوره نجم:

"فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا"

این آیه در حزب دو جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره نجم، سوره پنجاه و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 62 سوره رحمن چيست؟
این سوره مکی هست و 62 آیه دارد.


آيه 63 سوره رحمن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 64 سوره رحمن چيست؟

2:آيه 65 سوره رحمن چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 29 سوره نجم:

"پس از هر کسی که از یاد ما (و قراون ما) رو گردانید و جز زندگانی دنیای فانی را نخواست به کلی اعراض کن."

این آیه در حزب دو جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره نجم، سوره پنجاه و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 66 سوره رحمن چيست؟
این سوره مکی هست و 62 آیه دارد.


آيه 67 سوره رحمن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 29 سوره نجم:

"herefore shun those who turn away from Our essage and desire nothing but the life of this world."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews