آيه 47 سوره نجم چيست؟


آيه 47 سوره نجم چيست؟
    آيه 47 سوره نجم چيست؟

پاسخ :


آيه 78 سوره رحمن چيست؟

1:آيه 1 سوره واقعه چيست؟

آیه 47 سوره نجم:

"وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى"

این آیه در حزب دو جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره نجم، سوره پنجاه و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 2 سوره واقعه چيست؟
این سوره مکی هست و 62 آیه دارد.


آيه 3 سوره واقعه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 4 سوره واقعه چيست؟

2:آيه 5 سوره واقعه چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 47 سوره نجم:

"و هم بر اوست که ایجاد نشأه آخرت کند."

این آیه در حزب دو جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره نجم، سوره پنجاه و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 6 سوره واقعه چيست؟
این سوره مکی هست و 62 آیه دارد.


آيه 7 سوره واقعه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 47 سوره نجم:

"hat e hath promised a Second Creation (Raising of the Dead);"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews