آيه 14 سوره واقعه چيست؟


آيه 14 سوره واقعه چيست؟
    آيه 14 سوره واقعه چيست؟

پاسخ :


آيه 15 سوره حشر چيست؟

1:آيه 16 سوره حشر چيست؟

آیه 14 سوره واقعه :

"وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 17 سوره حشر چيست؟
این سوره مکی هست و 96 آیه دارد.


آيه 18 سوره حشر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 19 سوره حشر چيست؟

2:آيه 20 سوره حشر چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 14 سوره واقعه :

"و عدّه قلیلی از متأخّران (یا بسیاری از مقدّمان امّت محمّد ص و قلیلی از امت آخر وقت این امّت باشند)."

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 21 سوره حشر چيست؟
این سوره مکی هست و 96 آیه دارد.


آيه 22 سوره حشر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 14 سوره واقعه :

"nd a few from those of later times."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews