آيه 68 سوره واقعه چيست؟


آيه 68 سوره واقعه چيست؟
    آيه 68 سوره واقعه چيست؟

پاسخ :


آيه 7 سوره منافقون چيست؟

1:آيه 8 سوره منافقون چيست؟

آیه 68 سوره واقعه :

"أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 9 سوره منافقون چيست؟
این سوره مکی هست و 96 آیه دارد.


آيه 10 سوره منافقون چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 11 سوره منافقون چيست؟

2:آيه 1 سوره تغابن چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 68 سوره واقعه :

"آیا آبی را که شما می‌نوشید متوجهید؟"

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 2 سوره تغابن چيست؟
این سوره مکی هست و 96 آیه دارد.


آيه 3 سوره تغابن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 68 سوره واقعه :

"See ye the water which ye drink?"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews