آيه 8 سوره حديد چيست؟


آيه 8 سوره حديد چيست؟
    آيه 8 سوره حديد چيست؟

پاسخ :


آيه 2 سوره تحريم چيست؟

1:آيه 3 سوره تحريم چيست؟

آیه 8 سوره حدید:

"وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره حدید، سوره پنجاه و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 4 سوره تحريم چيست؟
این سوره مدنی هست و 29 آیه دارد.


آيه 5 سوره تحريم چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 6 سوره تحريم چيست؟

2:آيه 7 سوره تحريم چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 8 سوره حدید:

"و برای چه شما به خدا ایمان نیاورید در صورتی که رسول حق شما را (به آیات و معجزات) به راه ایمان به پروردگارتان دعوت می‌کند و خدا هم (در فطرت و عقل) از شما پیمان ایمان گرفته هست اگر (قابلیت) ایمان دارید."

این آیه در حزب چهار جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره حدید، سوره پنجاه و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 8 سوره تحريم چيست؟
این سوره مدنی هست و 29 آیه دارد.


آيه 9 سوره تحريم چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 8 سوره حدید:

"What cause have ye why ye should not believe in llah?- and the essenger invites you to believe in your Lord, and has indeed taken your Covenant, if ye are men of Faith."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews