آيه 10 سوره طلاق چيست؟


آيه 10 سوره طلاق چيست؟
    آيه 10 سوره طلاق چيست؟

پاسخ :


آيه 52 سوره حاقه چيست؟

1:آيه 1 سوره معارج چيست؟

آیه 10 سوره طلاق:

"أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا"

این آیه در حزب چهار جز بیست و هشت قراون مجید برنامه دارد.
سوره طلاق، سوره شصت و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 2 سوره معارج چيست؟
این سوره مدنی هست و 12 آیه دارد.


آيه 3 سوره معارج چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 4 سوره معارج چيست؟

2:آيه 5 سوره معارج چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 10 سوره طلاق:

"(و) خدا بر اونان عذاب سخت (جهنم) مهیّا ساخت، پس شما ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید (و راه طاعت پیش گیرید) که خدا برای (هدایت) شما ذکر (یعنی قراون) نازل کرد."

این آیه در حزب چهار جز بیست و هشت قراون مجید برنامه دارد.
سوره طلاق، سوره شصت و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 6 سوره معارج چيست؟
این سوره مدنی هست و 12 آیه دارد.


آيه 7 سوره معارج چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 10 سوره طلاق:

"llah has prepared for them a severe unishment (in the ereafter).

herefore fear llah, O ye men of understanding - who have believed!- for llah hath indeed sent down to you a essage,-"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews