آيه 46 سوره قلم چيست؟


آيه 46 سوره قلم چيست؟
    آيه 46 سوره قلم چيست؟

پاسخ :


آيه 18 سوره جن چيست؟

1:آيه 19 سوره جن چيست؟

آیه 46 سوره قلم :

"أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ"

این آیه در حزب یک جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قلم، سوره شصت و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 20 سوره جن چيست؟
این سوره مکی هست و 52 آیه دارد.


آيه 21 سوره جن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 22 سوره جن چيست؟

2:آيه 23 سوره جن چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 46 سوره قلم :

"آیا تو از کافران امت مزد رسالت خواهی که بار غرامتش بر اونها گران هست؟"

این آیه در حزب یک جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قلم، سوره شصت و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 24 سوره جن چيست؟
این سوره مکی هست و 52 آیه دارد.


آيه 25 سوره جن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 46 سوره قلم :

"Or is it that thou dost ask them for a reward, so that they are burdened with a load of debt?-"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews