آيه 32 سوره معارج چيست؟


آيه 32 سوره معارج چيست؟
    آيه 32 سوره معارج چيست؟

پاسخ :


آيه 4 سوره قيامت چيست؟

1:آيه 5 سوره قيامت چيست؟

آیه 32 سوره معارج:

"وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ"

این آیه در حزب دو جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره معارج، سوره هفتادم قراون کریم می باشد.


آيه 6 سوره قيامت چيست؟
این سوره مکی هست و 44 آیه دارد.


آيه 7 سوره قيامت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 8 سوره قيامت چيست؟

2:آيه 9 سوره قيامت چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 32 سوره معارج:

"و اونان که امانت و عهد و پیمانشان را رعایت نمايند."

این آیه در حزب دو جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره معارج، سوره هفتادم قراون کریم می باشد.


آيه 10 سوره قيامت چيست؟
این سوره مکی هست و 44 آیه دارد.


آيه 11 سوره قيامت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 32 سوره معارج:

"nd those who respect their trusts and covenants;"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews