آيه 6 سوره نوح چيست؟


آيه 6 سوره نوح چيست؟
    آيه 6 سوره نوح چيست؟

پاسخ :


آيه 22 سوره قيامت چيست؟

1:آيه 23 سوره قيامت چيست؟

آیه 6 سوره نوح :

"فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا"

این آیه در حزب دو جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره نوح، سوره هفتاد و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 24 سوره قيامت چيست؟
این سوره مکی هست و 28 آیه دارد.


آيه 25 سوره قيامت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 26 سوره قيامت چيست؟

2:آيه 27 سوره قيامت چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 6 سوره نوح :

"اما دعوت و نصیحتم جز بر فرار و اعراض اونها نیفزود."

این آیه در حزب دو جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره نوح، سوره هفتاد و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 28 سوره قيامت چيست؟
این سوره مکی هست و 28 آیه دارد.


آيه 29 سوره قيامت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 6 سوره نوح :

""But my call only increases (their) flight (from the Right)."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews