آيه 38 سوره مدثر چيست؟


آيه 38 سوره مدثر چيست؟
    آيه 38 سوره مدثر چيست؟

پاسخ :


آيه 9 سوره نبأ چيست؟

1:آيه 10 سوره نبأ چيست؟

آیه 38 سوره مدثر:

"كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ"

این آیه در حزب سه جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره مدثر، سوره هفتاد و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 11 سوره نبأ چيست؟
این سوره مکی هست و 56 آیه دارد.


آيه 12 سوره نبأ چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 13 سوره نبأ چيست؟

2:آيه 14 سوره نبأ چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 38 سوره مدثر:

"هر نفسی در گرو عملی هست که انجام داده هست."

این آیه در حزب سه جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره مدثر، سوره هفتاد و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 15 سوره نبأ چيست؟
این سوره مکی هست و 56 آیه دارد.


آيه 16 سوره نبأ چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 38 سوره مدثر:

"very soul will be (held) in pledge for its deeds."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews