آيه 18 سوره قيامت چيست؟


آيه 18 سوره قيامت چيست؟
    آيه 18 سوره قيامت چيست؟

پاسخ :


آيه 5 سوره نازعات چيست؟

1:آيه 6 سوره نازعات چيست؟

آیه 18 سوره قیامت :

"فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاونَهُ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 7 سوره نازعات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 8 سوره نازعات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 9 سوره نازعات چيست؟

2:آيه 10 سوره نازعات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 18 سوره قیامت :

"و اون‌گاه که بر خواندیم تو پیرو قراون اون باش."

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 11 سوره نازعات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 12 سوره نازعات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 18 سوره قیامت :

"But when We have promulgated it, follow thou its recital (as promulgated):"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews