آيه 36 سوره قيامت چيست؟


آيه 36 سوره قيامت چيست؟
    آيه 36 سوره قيامت چيست؟

پاسخ :


آيه 23 سوره نازعات چيست؟

1:آيه 24 سوره نازعات چيست؟

آیه 36 سوره قیامت :

"أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى"

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 25 سوره نازعات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 26 سوره نازعات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 27 سوره نازعات چيست؟

2:آيه 28 سوره نازعات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 36 سوره قیامت :

"آیا آدمی می‌پندارد که او را مهمل (از تکلیف و ثواب و عقاب) گذارند (و غرضی در خلقتش منظور ندارند)."

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 29 سوره نازعات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 30 سوره نازعات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 36 سوره قیامت :

"Does man think that he will be left uncontrolled, (without purpose)?"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews