آيه 27 سوره مطففين چيست؟


آيه 27 سوره مطففين چيست؟
    آيه 27 سوره مطففين چيست؟

پاسخ :


آيه 30 سوره فجر چيست؟

1:آيه 1 سوره بلد چيست؟

آیه 27 سوره مطففین :

"وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ"

این آیه در حزب دو جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره مطففین، سوره هشتاد و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 2 سوره بلد چيست؟
این سوره مکی هست و 36 آیه دارد.


آيه 3 سوره بلد چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 4 سوره بلد چيست؟

2:آيه 5 سوره بلد چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 27 سوره مطففین :

"و ترکیب طبع اون شراب ناب از (جشمه‌ای از) عالم بالاست."

این آیه در حزب دو جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره مطففین، سوره هشتاد و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 6 سوره بلد چيست؟
این سوره مکی هست و 36 آیه دارد.


آيه 7 سوره بلد چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 27 سوره مطففین :

"With it will be (given) a mixture of asnim:"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews