آيه 8 سوره فجر چيست؟


آيه 8 سوره فجر چيست؟
    آيه 8 سوره فجر چيست؟

پاسخ :


آيه 3 سوره عاديات چيست؟

1:آيه 4 سوره عاديات چيست؟

آیه 8 سوره فجر:

"الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ"

این آیه در حزب سه جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره فجر، سوره هشتاد و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 5 سوره عاديات چيست؟
این سوره مکی هست و 30 آیه دارد.


آيه 6 سوره عاديات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 7 سوره عاديات چيست؟

2:آيه 8 سوره عاديات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 8 سوره فجر:

"در صورتی که مانند اون شهری (در هستحکام و بزرگی و تنعّم) در بلاد عالم ساخته نشده بود."

این آیه در حزب سه جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره فجر، سوره هشتاد و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 9 سوره عاديات چيست؟
این سوره مکی هست و 30 آیه دارد.


آيه 10 سوره عاديات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 8 سوره فجر:

"he like of which were not produced in (all) the land?"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews