آيه 12 سوره شمس چيست؟


آيه 12 سوره شمس چيست؟
    آيه 12 سوره شمس چيست؟

پاسخ :


آيه 6 سوره ماعون چيست؟

1:آيه 7 سوره ماعون چيست؟

آیه 12 سوره شمس:

"إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا"

این آیه در حزب سه جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره شمس، سوره نود و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 1 سوره تكاثر چيست؟
این سوره مکی هست و 15 آیه دارد.


آيه 2 سوره تكاثر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 3 سوره تكاثر چيست؟

2:آيه 1 سوره كافرون چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 12 سوره شمس:

"هنگامی که شقی‌ترینشان (قدار بن سالف) بر انگیخته شد (تا ناقه صالح را پی کند)."

این آیه در حزب سه جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره شمس، سوره نود و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 2 سوره كافرون چيست؟
این سوره مکی هست و 15 آیه دارد.


آيه 3 سوره كافرون چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 12 سوره شمس:

"Behold, the most wicked man among them was deputed (for impiety)."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews