آيه 3 سوره علق چيست؟


آيه 3 سوره علق چيست؟
    آيه 3 سوره علق چيست؟

پاسخ :


آيه 181 سوره صافات چيست؟

1:آيه 182 سوره صافات چيست؟

آیه 3 سوره علق:

"اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره علق، سوره نود و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 1 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 19 آیه دارد.


آيه 2 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 3 سوره ص چيست؟

2:آيه 4 سوره ص چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره علق:

"بخوان و (بدان که) پروردگار تو کریم‌ترین کریمان عالم هست."

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره علق، سوره نود و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 5 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 19 آیه دارد.


آيه 6 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره علق:

"roclaim! nd thy Lord is ost Bountiful,-"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews