آيه 7 سوره زلزله چيست؟


آيه 7 سوره زلزله چيست؟
    آيه 7 سوره زلزله چيست؟

پاسخ :


آيه 35 سوره ص چيست؟

1:آيه 36 سوره ص چيست؟

آیه 7 سوره زلزله:

"فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره زلزله، سوره نود و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 37 سوره ص چيست؟
این سوره مدنی هست و 8 آیه دارد.


آيه 38 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 39 سوره ص چيست؟

2:آيه 40 سوره ص چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 7 سوره زلزله:

"پس هر کس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد (پاداش) اون را خواهد دید."

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره زلزله، سوره نود و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 41 سوره ص چيست؟
این سوره مدنی هست و 8 آیه دارد.


آيه 42 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 7 سوره زلزله:

"hen shall anyone who has done an atom's weight of good, see it!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews