آيه 6 سوره قارعه چيست؟


آيه 6 سوره قارعه چيست؟
    آيه 6 سوره قارعه چيست؟

پاسخ :


آيه 53 سوره ص چيست؟

1:آيه 54 سوره ص چيست؟

آیه 6 سوره قارعه:

"فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره قارعه، سوره صد و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 55 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 11 آیه دارد.


آيه 56 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 57 سوره ص چيست؟

2:آيه 58 سوره ص چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 6 سوره قارعه:

"پس عمل هر کس را در میزان حق وزنی باشد،"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره قارعه، سوره صد و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 59 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 11 آیه دارد.


آيه 60 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 6 سوره قارعه:

"hen, he whose balance (of good deeds) will be (found) heavy,"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews