آيه 2 سوره همزه چيست؟


آيه 2 سوره همزه چيست؟
    آيه 2 سوره همزه چيست؟

پاسخ :


آيه 71 سوره ص چيست؟

1:آيه 72 سوره ص چيست؟

آیه 2 سوره همزه:

"الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره همزه، سوره صد و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 73 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 9 آیه دارد.


آيه 74 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 75 سوره ص چيست؟

2:آيه 76 سوره ص چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره همزه:

"همان کسی که مالی جمع کرده و دایم به حساب و شماره‌اش سر گرم هست."

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره همزه، سوره صد و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 77 سوره ص چيست؟
این سوره مکی هست و 9 آیه دارد.


آيه 78 سوره ص چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره همزه:

"Who pileth up wealth and layeth it by,"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews