آيه 2 سوره ماعون چيست؟


آيه 2 سوره ماعون چيست؟
    آيه 2 سوره ماعون چيست؟

پاسخ :


آيه 1 سوره زمر چيست؟

1:آيه 2 سوره زمر چيست؟

آیه 2 سوره ماعون :

"فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 3 سوره زمر چيست؟
این سوره مکی هست و 7 آیه دارد.


آيه 4 سوره زمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 5 سوره زمر چيست؟

2:آيه 6 سوره زمر چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره ماعون :

"این همان شخص (بی رحم) هست که یتیم را (از در خود) به قهر می‌راند."

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 7 سوره زمر چيست؟
این سوره مکی هست و 7 آیه دارد.


آيه 8 سوره زمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره ماعون :

"hen such is the (man) who repulses the orphan (with harshness),"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews